Виробнича безпека

Ukrlandfarming приділяє велику увагу питанням гарантії безпеки виробничого процесу, створення безпечних умов роботи для працівників компанії та захисту їхнього здоров’я.

Політика виробничої безпеки Групи базується на таких принципах:

  • відповідність виробничої діяльності вимогам і нормам, установленим законодавством,
  • дотримання балансу інтересів бізнесу й суспільства в розробленні та реалізації Компанією інвестиційної політики щодо безпечного виробництва,
  • централізація функцій в галузі виробничої безпеки в Департаменті охорони праці,
  • систематичний контроль за безпекою на виробництві,
  • взаємодія з державними органами контролю і нагляду в питаннях виробничої безпеки.