Розвиток персоналу

Інвестиції в людський капітал – один із основних факторів успіху в довгостроковій перспективі. Ukrlandfarming постійно дбає про розвиток і підвищення кваліфікації своїх працівників, їхньої мотивації та відданості корпоративним цінностям.

Навчання і розвиток працівників

Навчання спеціалістів і менеджерів Групи здійснюється на базі Корпоративного університету, який є єдиним центром управління системою знань на всіх підприємствах Ukrlandfarming PLC. Навчальні програми охоплюють усі сфери управлінської діяльності і спрямовані на те, щоб виробити у працівників системний підхід до розв’язання виробничих завдань, дати їм знання і навички, необхідні у щоденній роботі.

Головні принципи розвитку персоналу:

  • прозорість,
  • системність,
  • ефективність,
  • практичність,
  • єдині корпоративні стандарти.

Робота з вищими навчальними закладами

Група реалізує багатовекторну програму співпраці з провідними українськими аграрними вищими навчальними закладами. Головна мета такого співробітництва - посилити зібрану в стінах вишу теоретичну базу знанням сучасних технологій, які використовують провідні українські і міжнародні компанії.

Угоди про стратегічне партнерство підписано з Херсонським державним аграрним університетом, Миколаївським державним аграрним університетом, Полтавською державною аграрною академією, Дніпропетровським національним аграрним університетом і Житомирським національним агроекологічним університетом. Партнерська взаємодія з вищими навчальними закладами також передбачає проходження студентами виробничої і переддипломної практики на провідних підприємствах Групи.