Турбота про рослини

Зерно - основа багатьох продуктів харчування. Ми бережно ставимось до кожного колоска і кожної зернинки, яка виросла на наших полях. Сівозміни, підготовка грунту, захист та живлення, транспортування, очистка, зберігання зерна - ось основні напрямки нашої турботи.
Ми дотримуємось вимог законодавства України з питань екологічної безпеки та безпеки праці та внутрішніх Політик і Процедур, щоб забезпечити якнайкращі умови вирощування зерна та участі в цьому процесі людей.

Живлення рослин 

Виробництво зерна тісно пов’язане із природніми факторами впливу. Грунт має різну родючість і вимагає особливого підходу на різних своїх ділянках. 
При розробці систем живлення рослин ми керуємось наступними критеріями:

  1. Використовуємо тільки ті засоби живлення,  які пройшли державні реєстраційні випробування
  2. Обов'язково тестуємо  ефективність  препаратів   
  3. Робимо екологічну оцінку регламентів застосування пестицидів  
  4. Вносимо  препарати  згідно  розроблених  безпечних норм
  5. Дотримуємось суворих правил транспортування, збереження і утилізації добрив
  6. Зменшуємо кратність обробок шляхом планового чергування пестицидів різних хімічних груп
  7. Поєднуємо різні методи  захисту рослин (організаційно-господарські, механічні, фізичні, агротехнічні і біологічні з хімічними 

Такий раціональний підхід до хімічного методу захисту рослин дозволяє значно  зменшити негативний вплив пестицидів на навколишнє середовище, на людей, тварин  та корисну ентомофауну. Ми пишаємось, що на землі, де ми господарюємо, рівень безпеки ризиків   забруднення  навколишнього  середовища  та  викидів  у  повітря мінімізовано або зведено до нуля.
Завдяки багатовекторній діяльності агрохолдингу ми також використовуємо відходи життєдіяльності тварин (навіз великої рогатої худоби та свиней) як органічне добриво.