Cистема публікації закупівель

Важливим напрямком діяльності UKRLANDFARMING PLC є підвищення прозорості бізнес-процесів шляхом здійснення тендерних закупівель. З цією метою Компанія заснувала тендерний комітет.

Постійно діючий тендерний комітет створено для організації і проведення процедури закупівель на принципах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету та їхньої неупередженості задля забезпечення чіткої системи планування затрат.

Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а також внутрішніми нормативними документами і регламентами.

З поточними тендерами Компанії із закупівлі товарно-матеріальних цінностей можна ознайомитися за таким посиланням